جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 186839
  تاریخ انتشار : 26 تیر 1395 15:33
  تعداد بازدید : 1934

  Journal of South African Law

  Journal of South African Law

  2000                2010

  2001                2011

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

   

   

  Journal of South African Law, 2000

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  J. NEETHLING

  Deliktuele aanspreeklikheid weens die veroorsaking van psigiese letsels

  No.1

  pp. 1-11

  DEREK VAN DER MERWE

  Constitutional colonisation of the common law: A problem of institutional integrity

  No.1

  pp. 12-32

  CFC VAN DER WALT

  Beheer oor onbillike kontraksbedinge- quo vadis vanaf 15 Mei 1999?

  No.1

  pp. 33-51

  AR BLOEMBERGEN

  De omvang van de schadevergoeding naar Nederlands recht. Volledige schadevergoeding; causaal verband; eigen schuld

  No.1

  pp. 52-75

  JM OTTO

  Ou- Wereldse Purisme in 'n Nuwerwetse Bankregkleed- Of was dit Pragmatisme?

  No.1

  pp. 76-91

  GEORGE N BARRIE

  A comparative view of voting rights for prisoners: a limitation reasonable and justifiable in an open and democratic society?

  No.1

  pp. 82-102

  JC SONNEKUS

  Eiendomsreg op grafte- en dan die gevolge daarvan?

  No.1

  pp. 103-129

  AJH PLEYSIER

  Hoe Pomponius een mislukt ABC- contract redde

  No.1

  pp. 130-141

  JJF HEFER

  Billikheid in die kontraktereg volgens die Suid- Afrikaanse regskommissie

  No.1

  pp. 142-154

  CG VAN DER MERWE

  Die impak van die bedoeling van die eienaar van die roerende saak by inaedificatio

  No.1

  pp. 155-177

  T J SCOTT

  Duitse Deliksrecht- Gewysdes as Komplimentere Bron vir ons Deliktereg- 'n Vergelykende Gevallestudie

  No.1

  pp. 178-189

  PM NIENABER

  Regters en juriste

  No.1

  pp. 190-204

  S.A. Strauss

  Aantekeninge- Twee Mediese Regsvrae: Die Aanspreeklikheid Van Private Hospitale Met Ongevalle- Afdelings en die Aanspreekliheid Van Sportpromotors en Skeidsregters Teenoor Beseerde Spelers

  No.1

  pp. 205-213

  H.J.O. Van Heerden

  Prestasievasstelling Deur 'n Derde Aantekeninge

  No.1

  pp. 214-216

  M.F.B. Reinecke

  Is 'n Versekeringskontrak 'n Wederkerige Kontrak Aantekeninge

  No.1

  pp. 217-222

  P.J. Van R. Henning

  LEGALITY AND THE RECHTSSTA AT

  No.1

  pp. 222-228

  M.W. Prinsloo

  ENKELE OPMERKINGE OOR SPELERSKONTRAKTE IN PROFESSIONELE SPANSPORT

  No.1

  pp. 229-245

  E.C. Schlemmer

  Die Ontwikkeling van 'n Streeksgebaseerde Ekonomiese Reg in Suider- Afrika- 'n Vergelyking Met Die Europese Unie

  No.2

  pp. 249-270

  George N. Barrie

  Ubuntu Ungamntu Ngabanye Abantu: The Recognition of Minority Rights in the South African Constitution

  No.2

  pp. 271-278

  J.M. Otto

  Huweliksmakelaarkontrakte

  No.2

  pp. 279-295

  I.M. Rautenbach

  The Bill of Rights Applies to Private Law and Binds Private Persons

  No.2

  pp. 296-316

  Jan L. Neels

  Tussen Regmatigheid en Onregmatigheid: Die Leerstuk Van Oorskryding van Regte en Bevoegdhede (deel 2)

  No.2

  pp. 317-327

  NICOLA SMIT

  Selected individual labour law and jurisdictional matters

  No.2

  pp. 328-345

  HENNIE STRYDOM

  Rehabilitering van die reg op selfbeskikking

  No.2

  pp. 346-359

  J.M.T. Labuschagne

  Aantekeninge- Die Geweldsbegrip en Psigoseksuele Outonomie by Omskrywing van Geslagsmisdade

  No.2

  pp. 360-368

  Murdoch Watney

  Regspraak- Borgaansoeke: Die Rol van die Voorsittende Beampte en Insae in die Saakdossier

  No.2

  pp. 369-375

  Steve Cornelius

  The Misinterpretation of Contracts

  No.2

  pp. 376-378

  W. Du Plessis, N.J.J. Olivier

  Slagoffers van 'n Onhervormde Grondregsisteem

  No.2

  pp. 379-382

  Elmarie Knoetze

  Kondonering van 'n Gebrekkige Sertifikaat Ingevolge Artikel 2 (1) (A) (V) van die Wet op Testamente

  No.2

  pp. 383-393

  GEORGE DEVENISH

  Disqualifying bias. The second principle of natural justice- the rule against partiality or bias (nemo iudex in propria causa)

  No.3

  pp. 397-415

  JWG VAN DER WALT

  Die toekoms van die onderskeid tussen die publiekreg en die privaatreg in die fig van die horisontale werking van die grondwet (deel 1)

  No.3

  pp. 416-427

  MARIUS PIETERSE

  Beyond the reach of law? HIV, African culture and customary law

  No.3

  pp. 428-441

  GERRIT PIENAAR

  Registration of informal land- use rights in South Africa Giving teeth to (toothless?) paper tigers?

  No.3

  pp. 442-468

  JAN L NEELS

  Tussen regmatigheid en onregmatigheid: Die leerstuk van Oorskryding van regte en bevoegdhede (deel 3)

  No.3

  pp. 469-493

  B. PROZESKY-KUSCHKE

  Insurance against damage caused by pollution

  No.3

  pp. 494-505

  PHG VRANCKEN

  The provincial tourism legislation

  No.3

  pp. 506-531

  Elmarie Knoetze

  Aantekeninge- THE MODERN SIGNIFICANCE OF LOBOLO

  No.3

  pp. 532-541

  Al Stander

  Secured Claims in Insolvency and the Order of Preference among Creditors Secured by the Same Property

  No.3

  pp. 542-551

  I.M. Rautenbach

  Die Beperking Van Stemreg

  No.3

  pp. 552-563

  Steve Cornelius

  Rectification of Contracts and Evidence of Prior Oral Agreements

  No.3

  pp. 563-565

  Anton De Klerk

  Skuldlose Aanspreeklikheid en die Statutere Verkorting van Verjaringstermyne

  No.3

  pp. 566-570

  Patrick O'Brien

  Wesenlike Nakoming van die Vereistes Met Betrekking tot die Voltooiing van Derdeparty- Eisvorms

  No.3

  pp. 570-576

  J.C. Sonnekus

  Reperkussies van Heimlike Skenkings Deur 'n Vrygewige Gade

  No.3

  pp. 576-591

  George N. Barrie

  The Giving of Reasons for Administrative Decisions in English and United States Law

  No.4

  pp. 595-604

  J.W.G. Van Der Walt

  Die Toekoms van die Onderskeid Tussen die Publiekreg en die Privaatreg in die Lig van die Horisontale Werking van die Grondwet (deel 2)

  No.4

  pp. 605-618

  David Burdette

  Insolvency: The Right of Secured Creditors to Post- Sequestration Interest

  No.4

  pp. 619-631

  NICOLA SMIT

  The residual unfair labour practice

  No.4

  pp. 632-642

  JAN L NEELS

  Tussen regmatigheid en onregmatigheid: Die leerstuk van oorskryding van regte en bevoegdhede (deel 4)

  No.4

  pp. 643-674

  PHILIP SUTHERLAND

  Breach of preceding contracts by the covenantee and restraints of trade: England, Scotland and South Africa

  No.4

  pp. 675-696

  CRM DLAMINI

  The right to administrative justice in South Africa: creating an open and accountable democracy (part 1)

  No.4

  pp. 679-731

  S.F. Du Toit

  ASPECTS OF THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE BILLS OF EXCHANGE ACT 34 OF 1964

  No.4

  pp. 732-741

  Marius Olivier

  Pensions: Some Employment Law Aspects

  No.4

  pp. 741-752

  Patrick O'Brien

  A Generally Applicable Condictio Sine Causa for South African Law

  No.4

  pp. 752-760

  J. Neethling

  Privaatheidsbeskerming: Die Vertroulike Verhouding Tussen die Misdaadberiggewer en Die Polisie

  No.4

  pp. 761-765

  Susan Scott

  Object of Cession

  No.4

  pp. 765-778

  C. Van Heerden, A. Boraine

  Toetrede by en Ander Prosesregtelike Aspekte van Aansoeke om Sekwestrasie

  No.4

  pp. 779-792

  J.C. Sonnekus

  Delatio en Fallacia in Die Hoogste Hof

  No.4

  pp. 793-808

  Journal of South African Law, 2001

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Rassie Malherbe

  Privatisation and the Constitution: Some Exploratory Observations

  No.1

  pp. 1-19

  Lynette Olivier

  Residence Based Taxation

  No.1

  pp. 20-40

  Juanita Jamneck

  Roukoopbedinge: Tyd vir heroorweging?

  No.1

  pp. 41-52

  C.R.M. Dlamini

  The Right to Administrative Justice in South Africa: Creating an Open and Accountable Democracy (part 2)

  No.1

  pp. 53-73

  Elsabe Schoeman

  The connecting factor for the proprietary consequences of marriage

  No.1

  pp. 74-83

  J.C. Sonnekus

  Grondeise en die klassifikasie van grond as res nullius of as staatsgrond

  No.1

  pp. 84-114

  I. M. Rautenbach

  The Conduct and Interests Protected by the Right to Privacy in Section 14 of the Constitution

  No.1

  pp. 115-123

  Francois Du Toit

  Beyond Braun: An Examination of Some Interesting Issues from Recent Decisions on Trusts

  No.1

  pp. 123-133

  J.M. Pienaar

  Wisselwerking Tussen die wet op die Beheer Van Aandeleblokke 59 Van 1980 en die Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg 62 van 1997

  No.1

  pp. 134-146

  Gerhard Kemp

  The Application of the Principle Ne Bis in Idem in Respect of Judgments Rendered by International Criminal Courts

  No.1

  pp. 147-157

  Emil Brincker

  The Purpose Requirement of the General Anti- Avoidance Provision in South African Fiscal Law

  No.1

  pp. 158-168

  J.M. Otto

  Kennisgewings van Ontbinding by Kredietooreenkomste en Afbetalingskope van Grond

  No.1

  pp. 169-176

  Steve Cornelius

  Ensuring an Open, Competitive and Creditable Tender Procedure

  No.1

  pp. 176-179

  Elsje Bonthuys

  Reciprocity in Relation to the Exceptio Non Adimpleti Contractus: The Intention of the Parties

  No.1

  pp. 180-185

  Etienne Labuschagne

  Toelaatbaarheid van Getuienis Afgele Deur 'n Beskuldigde Tydens sy Borgtogverrigtinge in 'n Daaropvolgende Verhoor

  No.1

  pp. 186-192

  Lynette Olivier

  Tax Collection and the Bill of Rights

  No.1

  pp. 192-200

  J.M. Otto

  Die Konsensuele Terugtredingsreg (lex commissoria)- Breidelloos Afdwingbaar

  No.2

  pp. 203-221

  MFB REINECKE

  The basis of insurance: the indemnity theory revisited

  No.2

  pp. 222-240

  STEVE CORNELIUS

  Bepaalde verskyningsvorme van goeie trou in die kontraktereg

  No.2

  pp. 241-256

  JY DE KOKER

  Proving the existence of an African customary marrriage

  No.2

  pp. 257-293

  ANTON KOK

  The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act: Why the controversy?

  No.2

  pp. 294-310

  Sanette Nel

  Evaluering van die jurie- en assessorestelsel in die fig van die strewe om die regbank in die strafhowe meer verteenwoordigend van die gemeenskap te maak

  No.2

  pp. 311-328

  Elsa Steyn

  Women Who Love Women- A Female Perspective on Gay Family Law

  No.2

  pp. 340-347

  S.F Du Toit

  Die Wisselwysigingswet 56 van 2000

  No.2

  pp. 348-356

  J.C. Sonnekus

  Testamentsvervalsing en Wilsonderskuiwing van Verswakte Bejaardes

  No.2

  pp. 357-370

  Marita Carnelley

  Questioning and Detention by Casino Staff of Suspected Cheats

  No.2

  pp. 370-381

  Murdoch Watney

  Grondwetlikheid van Fragmentasie by Vonnis in Strafsake

  No.2

  pp. 381-391

  Nicola Smit

  The Battle between Disgruntled Volkswagen Employees, Their Trade Union and Ultimately Their Employer

  No.2

  pp. 392-406

  George N. Barrie

  Is the Absolute Discretionary Prerogative Relating to the Conduct of Foreign Relations Alive and Well and Living in South Africa?

  No.3

  pp. 409-414

  STEVE CORNELIUS

  Die toelaatbaarheid van ekstrinsieke getuienis by die uitleg van geskrewe kontrakte

  No.3

  pp. 415-427

  Derek Van Der Merwe

  A rhetorical- dialectical conception of the common law- An introduction

  No.3

  pp. 428-441

  AL STANDER

  Die regsposisie van werknemers by die likwidasie van hulle werkgewer of die sekwestrasie van hulle werkgewer se boedel

  No.3

  pp. 442-461

  Pieter Badenhorst, Rassie Malherbe

  The constitutionality of the Mineral Development Draft Bill 2000 (part 1)

  No.3

  pp. 462-478

  Natania Locke

  Aksessoriteit en sekerheidstelling deur middel van vorderingsregte

  No.3

  pp. 479-494

  M. N. Slabbert

  Are the human embryo and the foetus extra uterum sufficiently protected in terms of South African law?

  No.3

  pp. 495-512

  Gerrit Pienaar

  Die stigting as bestuursverband

  No.3

  pp. 513-523

  Johan Van Der Walt

  Piracy, property and plurality: Re- reading the foundations of modern law

  No.3

  pp. 524-547

  A. Boshoff

  Bush v. Gore: What Happened...and Why

  No.3

  pp. 548-557

  J.M.T. Labuschagne

  Vigs, Gevolgsaanspreeklikheid, Bedrieglike Weerhouding van Inligting en die Vraagstuk van Toestemming by Gewelds- en Geslagsmisdade

  No.3

  pp. 558-566

  Michael Lupton

  Advances in Medical Technology and the Ownership of Human Tissue

  No.3

  pp. 567-574

  J.C. Sonnekus

  Verrykingseis en Selfveroorsaakte Verarming

  No.3

  pp. 575-596

  P. H. O'Brien

  The Legality of Contracutal Terms Exempting a Contractant from Liability Arising from His Own or His Servant's Gross Negligence or Dolus

  No.3

  pp. 597-603

  Gerrit Ferreira, Izak Oosthuizen

  'N Juridies- Opvoedkundige Perspektief op die Bedryf van 'n Restaurant as Deel van 'n Skool se Opvoedkundige Aktiwiteite

  No.3

  pp. 603-612

  I.M. Rautenbach

  The limitation of rights in terms of provisions of the bill of rights other than the general limitation clause: a few examples

  No.4

  pp. 617-641

  D. S. DE VILLIERS

  Verwittigingspligte en -regte tydens die voorverhoorondersoek by strafsake

  No.4

  pp. 642-663

  Derek Van Der Merwe

  A rhetorical- dialectical conception of the common law- Aristotle's Topics

  No.4

  pp. 664-691

  Jan L. Neels

  Substantiewe geregtigheid, herverdeling en begunstiging in die internasionale familiereg

  No.4

  pp. 692-709

  Johan Van Der Walt

  Law as Sacrifice

  No.4

  pp. 710-728

  M. N. Slabbert

  Does South African abortion legislation protect the human embryo and the foetus in utero sufficiently?

  No.4

  pp. 729-746

  Steve Cornelius

  The Writing Is on the Wall for Small Print

  No.4

  pp. 793-800

  J.C. Sonnekus

  Afloop van Onderhoudsaansprake na Huweliksontbinding- Subiet Met Hertroue of Tog Nie

  No.4

  pp. 800-809

  P.K. Rakate

  Duress as a Defence for Crimes against Humanity

  No.4

  pp. 809-813

  J. Neethling

  Die Handelingselement by Nalatige Wanvoorstelling

  No.4

  pp. 814-818

  Ke Van Der Linde, R.C.D. Franzsen

  Practice Does Not Necessarily Make Perfect: Needing Calculus to Calculate Estate Duty

  No.4

  pp. 819-827

  J.C. Sonnekus

  Skynverwekking Binne Bankmilieu en Estoppel

  No.4

  pp. 828-845

  Murdoch Watney

  The Use of Force in Effecting Arrest: The Provisions of Section 49 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977 Revisited

  No.4

  pp. 846-851

  Patrick O'Brien

  Die Condictio ob Turpem vel Iniustam Causam, Latere Kennis van Skandelikheid en die Verweer van Nieverryking

  No.4

  pp. 852-865

  Journal of South African Law, 2002

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Alan Rodger

  Developing the law today: National and international influences

  No.1

  pp. 1-17

  LOUIS DE KOKER

  Die aanspreeklikheid van direkteure vir delikte gepleeg in ampsverband

  No.1

  pp. 18-45

  Louise Du Toit

  Integrating care and justice in South African family law: Laying the theoretical foundation

  No.1

  pp. 46-59

  Christopher Forsyth

  The provenance and future of private international law in Southern Africa

  No.1

  pp. 60-75

  Derek Van Der Merwe

  A rhetorical- dialectical conception of the common law- Aristotelian influence on the genesis of Roman legal science

  No.1

  pp. 76-107

  Emilios A. Christodoulidis

  Paradoxes of sovereignty and representation

  No.1

  pp. 108-124

  E. Kahn

  Ruminations of a Quondam Would- Be South African Conflicts Lawyer

  No.1

  pp. 125-128

  E. Snyman, J. J. Henning

  Developments in the Anglo- American Law of Partnership: The Limited Liability Partnership as a New Form of Business Enterprise

  No.1

  pp. 129-138

  C. R. Snyman

  Voorwaardes Vir Strafregtelike Aanspreeklikheid Buite Onreg en Skuld

  No.1

  pp. 139-147

  Johan Van Der Walt

  A Special Relationship with Women

  No.1

  pp. 148-156

  J. Neethling

  Aksie Van Afhanklikes: Bemoeiing Met 'n Kontraktuele Onderhoudsreg

  No.1

  pp. 156-160

  Hanri Mostert

  The Case of the Richtersveld Community: Promoting Reconciliation or Effecting Division

  No.1

  pp. 160-167

  Murdoch Watney

  Die Gevolge Van Verklaring Tot Gewoontemisdadiger

  No.1

  pp. 168-172

  Pienaar, J. M.

  Broadening access to land: The case of African rural women in South Africa

  No.2

  pp. 177-204

  J.J. De Jager

  Recognition of the interests of bank depositors: The corporate governance dilemma (part 1)

  No.2

  pp. 205-219

  Lynette Olivier

  The Treatment of Trusts for Income and Capital Gains Tax Purposes: The Screws Tighten

  No.2

  pp. 220-233

  Michael Martinek

  Codification of private international law- a comparative analysis of the German and Swiss experience

  No.2

  pp. 234-253

  A. J. Van Der Walt

  Exclusivity of ownership, security of tenure, and eviction orders: a model to evaluate South African land- reform legislation

  No.2

  pp. 254-289

  A.G. Nienaber, D. Van Der Nest

  An exploration of the impact of a claimant's HIV/ AIDS status on a personal injury claim

  No.2

  pp. 290-307

  Chuks Okpaluba

  Constitutionality of legislation relating to the exercise of judicial power: the Namibian experience in comparative perspective (part 1)

  No.2

  pp. 308-332

  J.C. Sonnekus

  Sydelingse Steun by Grondstukke Eenmaal Anders Besko

  No.2

  pp. 333-342

  John C. Mubangizi

  Public Health, the South African Bill of Rights and the Socio- Economic Polemic

  No.2

  pp. 343-352

  Karen Muller

  Detecting Deception: The Credibility of Children's Evidence

  No.2

  pp. 352-362

  Johan Van Der Walt

  Hospitality and the Ghost

  No.2

  pp. 362-369

  George N. Barrie

  Natural Justice and Convicted Prisoners

  No.2

  pp. 370-375

  Gerhard Van Der Schyff

  Limitation and Waiver of the Right to Freedom of Religion

  No.2

  pp. 376-381

  J. Neethling, J. M. Potgieter

  Die Handves Van Regte en Deliktuele Aanspreeklikheid Weens Verbreking Van 'n Statutere Voorskrif

  No.2

  pp. 381-386

  Rassie Malherbe

  Constitutionality of Government Policy Relating to the Conduct of Religious Observances in Public Schools

  No.3

  pp. 391-418

  Patrick Lenta

  Law and literature: a genre resi (gh) ted

  No.3

  pp. 419-435

  Chuks Okpaluba

  Constitutionality of legislation relating to the exercise of judicial power: the Namibian experience in comparative perspective (part 2)

  No.3

  pp. 436-461

  Johan Van Der Walt

  The (im) possibility of two together when it matters

  No.3

  pp. 462-477

  Marlene Schmidt

  Legal aspects of privatisation in Germany

  No.3

  pp. 478-500

  Karin Van Marle

  In support of a revival of utopian thinking, the imaginary domain and ethical interpretation

  No.3

  pp. 501-511

  J. M. T. Labuschagne

  Kommunikatiewe geregtigheid en konsensuele strafregspleging: Het 'n beskuldigde 'n reg op 'n onpartydige aanklaer?

  No.3

  pp. 512-525

  Louise Du Toit

  Integrating care and justice in South African family law: Dealing with maternal and paternal vulnerabilities

  No.3

  pp. 526-540

  Rassie Malherbe

  The Unconstitutionality of Unfunded Mandates Imposed by One Sphere of Government on Another

  No.3

  pp. 541-548

  P. J. Visser

  The Scope of Statutory Regulation in Respect of Locksmiths and Their Activites

  No.3

  pp. 548-552

  C. Van Heerden, A. Boraine

  Aspekte Van Deursoekingslasbriewe in Terme Van Artikel 69 (3) Van Die Insolvensiewet 24 Van 1936

  No.3

  pp. 552-562

  George N. Barrie

  The Question as to What Constitutes Administrative Action Remains

  No.3

  pp. 562-566

  J. C. Sonnekus

  Perfektering Van Algemene Notariele Verbande en Loon vir Laatslapers

  No.3

  pp. 567-581

  J. Neethling, J.M. Potgieter

  Die Hoogste Hof Van Appel Laat Die Deur Oop Vir Strikte Vervaardigersaanspreeklikheid

  No.3

  pp. 582-586

  J.M. Otto

  Huurkontrakte Vrygestel Van Die Woekerwet: Meer Duidelikeheid Oor Omstrede Regulasies

  No.3

  pp. 586-593

  I. P. Maithufi, G. M. B. Moloi

  The current legal status of customary marriages in South Africa

  No.4

  pp. 599-611

  HENK BOTHA

  Metaphoric reasoning and transformative constitutionalism (part 1)

  No.4

  pp. 612-627

  Steve Cornelius

  How final is the final whistle? Review of and liability for decisions taken by officials at sports events

  No.4

  pp. 628-649

  Willem H. Olivier

  The new asylum law in South Africa

  No.4

  pp. 650-673

  K. Reddy

  The equality clause in the South African bill of rights and accessible credit for disadvantaged communities

  No.4

  pp. 674-696

  J. A. Robinson

  Children in armed conflict: An overview of relevant humanitarian law and human rights law

  No.4

  pp. 697-712

  J. J. De Jager

  Recognition of the interests of bank depositors: the corporate governance dilemma (part 2)

  No.4

  pp. 713-735

  P.H. O'Brien

  The Application of the Statutory Mechanisms Providing for Private Enquiries in Terms of the Insolvency Act and Companies Act in the Winding- Up Companies

  No.4

  pp. 736-746

  I.M. Rautenbach

  Engaging the Text of Section 8 of the Constitution in Applying the Bill of Rights to Law Relating to Private Relations

  No.4

  pp. 747-756

  Susan Scott

  Begunstiginsaanwysings en Sessie in Lewensversekeringskontrakte

  No.4

  pp. 766-777

  J.C. Sonnekus

  Onderhoudsafsprake en Die Vervangingsbevoegdheid van 'n Onderhoudshof

  No.4

  pp. 777-783

  Nicola Smit, Marius Olivier

  Discrimination Based on Pregnancy in Employment Law

  No.4

  pp. 783-795

  P. J. Badenhorst

  Meaning of Minerals: The Enigmatic Fountain Revisited by Camel

  No.4

  pp. 795-801

  J.C. Sonnekus

  Minder Deurdagte Uitsprake Van Die Grondwetlike Hof Oor Die Materiele Privaatreg Verdien Nie Klakkelose Navolging Nie

  No.4

  pp. 802-812

  I. M. Rautenbach

  Die Reg Op Eiendom- Arbitrere Ontneming, Proporsionaliteit en Die Algemene Beperkingsbepaling in Konteks

  No.4

  pp. 813-822

   

  Voorwaardelike Rehabilitasie en Die Rol Van Die Skuldeisers Van Die Gesekwestreerde Boedel Regsparaak

  No.4

  pp. 822-829

  Murdoch Watney

  'N Verdere Klap Na Gefragmenteerde Vehore Regsparaak

  No.4

  pp. 830-837

  A. Boshoff

  Revisiting the Ideal of the Impartial Judge

  No.4

  pp. 756-765

  Journal of South African Law, 2003

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Marius Pieterse

  Reconstructing the private/public dichotomy? The enforcement of children's constitutional social rights and care entitlements

  No.1

  pp. 1-19

  Henk Botha

  Metaphoric reasoning and transformative constitutionalism (part 2)

  No.1

  pp. 20-36

  Hennie Strydom

  The human rights side of the human genome

  No.1

  pp. 37-55

  M.M. Watney

  Die strafregtelike en prosedurele middele ter bekamping van kubermisdaad (deel 1)

  No.1

  pp. 56-74

  M. Blackbeard

  The law of organ transplantation

  No.1

  pp. 75-93

  Michael Martinek

  Unjust enrichment issues in triangular situations of defective cashless payments- the German approach in comparative perspective

  No.1

  pp. 94-109

  G. I. Douvelos

  Directors' disqualification: defining directors' duties- or mere alliteration from a Dickensian heritage?

  No.1

  pp. 110-121

  Gerhard Van Der Schyff

  Cannabis, religious observance and the South African bill of rights

  No.1

  pp. 122-140

  J. C. Sonnekus

  Opvolging Van Plaaslike Owerhede En Onbedagte Gevolge Vanuit Die Materiele Sakereg

  No.1

  pp. 141-146

  P. J. Visser

  Notes of the Regulation of In- House Security in South Africa

  No.1

  pp. 147-150

  Kevin Hopkins

  Standard- Form Contracts and the Evolving Idea of Private Law Justice: A Case of Democratic Capitalist Justice Versus Natural Justice

  No.1

  pp. 150-160

  George N. Barrie

  The American Indian and Tribal Law: Lessons and Guidelines for South African Indigenous Law

  No.1

  pp. 160-165

  I. M. Rautenbach

  Overview of Constitutional Court Decisions on the Bill of Rights- 2002

  No.1

  pp. 166-193

  Johan Scott

  Die Actio De Pauperie Oorleef 'n Woeste Aanslag

  No.1

  pp. 194-200

  Mothokoa Mamashela, Warren Freedman

  The Internal Conflict of Law and the Intestate Succession of Africans

  No.1

  pp. 201-207

  Steve Cornelius

  Condonation of Electronic Documents in Terms of Section 2 (3) of the Wills Act 7 of 1953

  No.1

  pp. 208-211

  Malherbe

  The erosion of academic freedom in South Africa: reflections on a battle forfeited

  No.2

  pp. 213-240

  M. M. Watney

  Die strafregtelike en prosedurele middele ter bekamping van kubermisdaad (deel 2)

  No.2

  pp. 241-257

  C. Theophilopoulos

  A brief descriptive analysis of the Anglo- American right to silence

  No.2

  pp. 258-275

  C.S. Human

  'n Amerikaanse perspektief op kinderregte en ouerlike gesag- moontlike lesse vir Suid- Afrika

  No.2

  pp. 276-292

  Michele E. Olivier

  South Africa and international human rights agreements: procedure, policy and practice (part 1)

  No.2

  pp. 293-310

  Johan van der Walt

  Blixen's difference: horizontal application of fundamental rights and the resistance to neocolonialism

  No.2

  pp. 311-331

  J.M. Otto

  Die Afkoelreg Vir Kopers, Huurders En Geldleners Word Stelselmatig Uitgebrei

  No.2

  pp. 332-339

  Elsa Steyn

  On the International Recognition of Gay Love

  No.2

  pp. 340-345

  Gerhard Van Der Schyff

  The Right to Swear an Oath in South African Law

  No.2

  pp. 346-350

  J.C. Sonnekus

  Borgstelling, Verjaring En Verwarring

  No.2

  pp. 350-376

  Gerrie Ebersohn

  Internet Law: Peer- to- Peer File Sharing Services

  No.2

  pp. 376-381

  Lynette Olivier

  Uncertainty Regarding the Philosophy Underlying South African Revenue Service Collection Procedures

  No.2

  pp. 382-388

  Steve Cornelius

  Discretionary Clauses in Contracts: The Next Episode in the Ongoing Saga

  No.2

  pp. 388-390

  Lynette Olivier

  An overview of principles relating to the taxation of income denominated in a foreign currency

  No.3

  pp. 391-410

  Tjakie Naude

  The preconditions for recognition of a specific type or sub- type of contract- the essentialia- naturalia approach and the typological method

  No.3

  pp. 411-431

  Rassie Malherbe

  Advancing social change: Recent human rights developments in South Africa

  No.3

  pp. 432-464

  Nicolas Smit

  Automatic transfer of employment contracts and the power to object

  No.3

  pp. 465-489

  Michele E. Olivier

  International human rights agreements in South African law: procedure, policy and practice (part 2)

  No.3

  pp. 490-511

  Gerhard Van Der Schyff

  Freedom of religious autonomy as an element of the right to freedom of religion

  No.3

  pp. 512-539

  Rian Cloete

  Guard against Disappointed Beneficiaries: The Will- Drafting Duties of Legal Practitioners

  No.3

  pp. 540-545

  Eesa Allie Fredericks

  Admiralty Jurisdiction and Documentary Letters of Credit

  No.3

  pp. 545-549

  Karin Van Marle

  Revisiting the Politics of Post- Apartheid Constitutional Interpretation

  No.3

  pp. 549-557

  Irma J. Kroeze

  Sin and Simulacra: Some Comments on the Jordan Case

  No.3

  pp. 558-563

  J.M. Otto

  Artikel 84 Van Die Insvolvensiewet en Die Omskrywing Van Afbetalingsverkooptransaksie in Die Wet Op Kredietooreenkomste

  No.3

  pp. 563-568

  J. Neethling

  Indringing in Privaatheid en Die Openbare Inligtingbelang

  No.3

  pp. 568-575

  J.C. Sonnekus

  Prive Bates Van Gades Getround in Gemeenskap- Insolvensie en Die Erfreg

  No.3

  pp. 575-579

  M. Slabbert

  Limitation of Carrier's Liability for Damage to Luggage

  No.3

  pp. 579-585

  Am Janse Van Rensburg

  (IN) Tolerance of Diversity: A Discussion on an Issue Never Decided

  No.3

  pp. 585-590

  J. Neethling En J.M. Potgieter

  Die Hoogste Hof Van Appel Bevestig Bestaansreg Van Die

  No.3

  pp. 590-594

  Hennie Strydom

  Is the end of environmental law's laissez -faire make- up in sight?

  No.4

  pp. 599-621

  Gerrie Ebersohn

  Internet law: Metatags and trade mark infringement (part 1)

  No.4

  pp. 622-634

  Johan Van Der Walt

  Psyche and sacrifice

  No.4

  pp. 635-651

  J.M.T. Labushagne

  Wederregtelikheidsbewussyn as misdaadvereiste in 'n liberale en plurale regstaat: Stel die onderwerping van 'n bona fide persoon aan strafsanksies onregmatige uitoefening van staatsgesag daar?

  No.4

  pp. 652-676

  Nicola Smit, Daleen Van Der Nest

  The Satchwell report: an analysis of and comment on the findings of the Road Accident Fund Commission

  No.4

  pp. 677-703

  Elmarie Knoetze

  Geskiedenis van die manlike eersgeboortereel in die inheemse reg: oorsig van regspraak

  No.4

  pp. 704-722

  P.J. Visser

  Enkele Gedagtes Oor Deliktuele Eisoorsake En Toekomstige Skade

  No.4

  pp. 723-727

  Steve Cornelius

  Sanctity of Contract and Players' Restraints in South African Sport

  No.4

  pp. 727-731

  S.F. Du Toit

  Comments on the Sea Transport Documents Act 65 of 2000

  No.4

  pp. 731-737

  Noor Aziah Mohd Awal

  Recognition of Syariah Court Orders in Malaysia by Foreign Courts

  No.4

  pp. 738-747

  P.J. Visser

  Notes on the Funding of the Regulation of the Private Security Industry

  No.4

  pp. 748-752

  I. P. Maithufi, J. C. Bekker

  Baadjies v Matubela 2003 3 SA 427 (W)

  No.4

  pp. 753-760

  J.C. Sonnekus

  Hervedelingsdikresie by Egskeiding, 'n Deugsame Vrou En Pacta Sunt Servanda

  No.4

  pp. 761-775

  Murdoch Watney

  The Final Word on the Use of Force during Arrest

  No.4

  pp. 775-783

  J. Neethling

  Die Hoogste Hof Van Appel Bevestig Die Uitdyende Verantwoordelikheid Van Die Staat Om Die Reg Op Die Fisies- Psigiese Integriteit in Die Lig Van Die Grondwet Te Beskerm

  No.4

  pp. 783-792

  Rolien Roos

  The Physical Appearance of Learners in Public Schools

  No.4

  pp. 792-796

  David M. Matlala

  Contract Contrary to Public Policy: The Cash Loan Debacle

  No.4

  pp. 797-804

  Journal of South African Law, 2004

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Geva, Benjamin

  The beneficiary's bank and beneficiary described by name and number: liability chain and liability standard in wire transfers (part 1)

  No.1

  pp. 1-19

  BPS Van Eck, S. Lombard

  Dismissal of executive directors: comparing principles of company law and labour law

  No.1

  pp. 20-38

  Gerrie Ebersohn

  Internet law: Metatags and trade mark infringement (part 2)

  No.1

  pp. 39-58

  Elsje Bonthuys, Natasha Erlank

  The interaction between civil and customary family law rules: implications for African women

  No.1

  pp. 59-77

  C. S. Human

  'n Teoretiese raamwerk vir die implementering van kinderregte in Suid- Afrika

  No.1

  pp. 78-95

  Tshepo Mongalo

  The myth of director appointment by shareholders and shareholder activism in listed companies

  No.1

  pp. 96-114

  Elsabe Schoeman

  The South African conflict rule for proprietary consequences of marriage: learning from the German experience

  No.1

  pp. 115-140

  Patrick O'Brien

  Interpretational Difficulties Arising from the Cross- Reference to the Credit Agreements Act 75 of 1980 in Section 84 of the Insolvency Act 24 of 1936

  No.1

  pp. 141-149

  Francois Du Toit

  Die Aanwending van die Turquand- Reel in die Suid- Afrikaanse Trustreg

  No.1

  pp. 149-161

  Marius Olivier, Nicola Smit

  Summarised Commentary on the Social Assistance Bill (B 57- 2003) and the South African Social Security Agency Bill (B 51- 2003)

  No.1

  pp. 161-173

  JMT Labuschagne

  Fisio- en Chiroterapie, Meervoudige Motiewe en die Strafregtelike Beskerming van Psigoseksuele Outonomie

  No.1

  pp. 173-184

  Sonnekus, J. C.

  Attornment en Constitutum Possessorium- Verleidelik Vreemd Maar Geen Towerstaf Nie

  No.1

  pp. 185-197

  Murdoch Watney

  Hear No Evil, See No Evil and Speak No Evil: The Supreme Court of Appeal Closes Its Eyes to Reality

  No.1

  pp. 198-202

  J. A. Robinson

  Children and the Right to Freedom of Religion

  No.1

  pp. 202-208

  Bertus De Villiers

  Comparative studies of federalism: Opportunities and limitations as applied to the protection of cultural groups

  No.2

  pp. 209-234

  Benjamin Geva

  The beneficiary's bank and beneficiary described by name and number: liability chain and liability standard in wire transfers (part 2)

  No.2

  pp. 235-258

  Gerhard Van Der Schyff

  The historical development of the right to freedom of religion

  No.2

  pp. 259-272

  Lynette Olivier

  Additional assessments, interest and penalties under the Income Tax Act 58 of 1962: the boundaries defined

  No.2

  pp. 273-293

  Hennie Strydom, Sascha-Dominik Bachmann

  The case of the Guantanamo Bay detainees in United States (and other) courts

  No.2

  pp. 294-308

  Hanri Mostert, Peter Fitzpatrick

  "Living in the margins of history on the edge of the country"- Legal foundation and the Richtersveld community's title to land (part 1)

  No.2

  pp. 309-323

  GM Ferreira, MP Ferreira-Snyman

  Die beginsel van non- refoulement as grondslag van die vlugtelingereg

  No.2

  pp. 343-364

  JC Sonnekus

  Lotto- Wengeld as Meev Allertjie en Aanwasdeling by Huweliksontbinding

  No.2

  pp. 365-373

  PJ Visser

  Certain Duties of Employers in the Private Security Industry towards Security Officers in Their Employ

  No.2

  pp. 374-379

  A Boshoff

  The Secret Life of Legal Language

  No.2

  pp. 379-385

  I M Rautenbach

  Constitutional Court and Supreme Court of Appeal Decisions on the Bill of Rights- 2003

  No.2

  pp. 383-405

  J Neethling

  Aanspreeklikheid van die Massamedia Weens Laster: Die Nalatigheidsvraag

  No.2

  pp. 406-412

  Steve Cornelius

  Liability of Referees for Injuries Sustained by Players

  No.2

  pp. 412-415

  C J Pretorius

  The Incorporation of Contractual Terms and Reliance

  No.2

  pp. 416-425

  Rassie Malherbe

  Equal educational opportunities in South Africa: The constitutional framework

  No.3

  pp. 427-447

  CR Snyman

  Die geweldsbegrip by die misdaad aanranding

  No.3

  pp. 448-463

  LC Coetzee

  Medical therapeutic privilege, a separate and independent defence eo nomine?

  No.3

  pp. 464-481

  Koos Malan

  'n Kritiese ontleding van die belangrikste strominge in die selfbeskikkingsdiskoers in die kontemporere internasionale reg

  No.3

  pp. 482-497

  Hanri ostert, Peter Fitzpatrick

  "Living in the margins of history on the edge of the country"- Legal foundation and the Richtersveld community's title to land (part 2)

  No.3

  pp. 498-510

  Murdoch Watney

  "Identity theft": the mirror reflects another face

  No.3

  pp. 511-519

  N. Smit, D Van Der Nest

  When sisters are doing it for themselves: Sexual harassment claims in the workplace

  No.3

  pp. 520-543

  Rena Van Den Bergh

  Poor tenants in Rome: Losers all the way? (part 1)

  No.3

  pp. 544-557

  L. Jordaan

  Hervervolging van 'n vrygespreekte persoon op grond van nuwe getuienis- 'n geregverdigde uitsondering op die res judicata- beginsel?

  No.3

  pp. 558-573

  SF Du Toit

  The Fais Specific Code of Conduct for Authorised Financial Services Providers and Representatives Conducting Short- Term Deposit Business and the Bank and Customer Relationship

  No.3

  pp. 574-579

  JC Sonnekus

  Mandament van Spolie en Enkele Ongewone Gevolge

  No.3

  pp. 580-586

  Murdoch Watney

  Surgical Intervention and the Investigation of Crime

  No.3

  pp. 587-594

  Peter Hevenga

  Insurance Contracts, Exception Clauses and Causation

  No.3

  pp. 594-599

  Adriette Dekker

  Use It or Lose It- Some Comments regarding the Forfeiture of Untaken Leave

  No.3

  pp. 599-602

  J Neethling, JM Potgieter

  Section 49 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977, Private Defence and Putative Private Defence

  No.3

  pp. 602-608

  Andrew Henderson

  Chapter one of England's Civil Procedure Rules: a template for reform in South Africa?

  No.4

  pp. 611-622

  Rena Van Den Bergh

  Poor tenants in Rome: Losers all the way? (part 2)

  No.4

  pp. 623-643

  A Boshoff

  Law as dialogical politics

  No.4

  pp. 644-656

  Bernard Bekink

  Balancing constitutional stability and flexibility: An evaluation of the constitutional amendment procedures

  No.4

  pp. 657-674

  George Devenish

  The rule of law revisited with special reference to South Africa and Zimbabwe

  No.4

  pp. 675-691

  Steve Cornelius

  The complexity of legal drafting

  No.4

  pp. 692-699

  AMANDA PIETERSE

  The transformative nature of the right to education

  No.4

  pp. 700-714

  Louis De Koker

  Client identification and money laundering control: Perspectives on the Financial Intelligence Centre Act 38 of 2001

  No.4

  pp. 715-746

  J.C. Sonnekus

  Abandonnening van Eiendomsreg op Grond en Aanspreeklikheid vir Grondbelasting

  No.4

  pp. 747-757

  S.F. du Toit

  Bills of Lading Held by Indorsees and Issues under Charterparties: Interpreting Section 4(1) (a) of the Sea Transport Documents Act 65 of 2000

  No.4

  pp. 758-763

  J. Neething, J.M. Potgieter

  Nalatigheid, Juridiese Kousaliteit en die Regsplig van die Staat om die reg op die Fisies-Psigiese Integriteit te Beskerm

  No.4

  pp. 764-769

  Journal of South African Law, 2005

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  Patrick O'Brien

  Ongeregverdigde verryking van 'n derde uit 'n kontrak

  No.1

  pp. 1-17

  Christa Roodt

  Recognition and enforcement of foreign judgments: still a Hobson's choice among competing theories?

  No.1

  pp. 18-32

  Christa Roodt

  Protecting copyright in computer games and computer software

  No.1

  pp. 106-115

  Madelene De Jong

  An acceptable, applicable and accessible family- law system for South Africa- some suggestions concerning a family court and family mediation

  No.1

  pp. 33-47

  CG Killian, J. J. Du Plessis

  Possible remedies for shareholders when a company refuses to declare dividends or declare inadequate dividends

  No.1

  pp. 48-68

  W. Scholtz

  The anthropocentric approach to sustainable development in the National Environmental Management Act and the Constitution of South Africa

  No.1

  pp. 69-85

  Tia Venter, Jeanne Nel

  African customary law of intestate succession and gender (in) equality

  No.1

  pp. 86-105

  Hennie Strydom

  Darfur: For Whom Will the Bell Toll

  No.1

  pp. 116-124

  EC Schlemmer

  Handelsremedies in die Internasionale Handelsreg

  No.1

  pp. 124-137

  Elmarie Knoetze

  Customary Law of Succession in a Dualistic System

  No.1

  pp. 137-145

  JC Sonnekus

  Ontbindende Foorwaarde, Koop van Grond en Verjaring

  No.1

  pp. 145-161

  George N. Barrie

  Judicial Review and Religious Freedom in South Africa

  No.1

  pp. 162-168

  IM Rautenbach

  Constitutional Court Decisions on the Bill of Rights- 2004

  No.1

  pp. 169-194

  Murdoch Watney

  Prosecutorial Delay in Withdrawing Charges Subsequent to a Decision Not to Prosecute: A Reviewable Administrative Action

  No.1

  pp. 194-199

  N. Smit

  Everything Fixed about Fixed-Term Contracts of Employment: Or Not?

  No.1

  pp. 200-207

  Monique L. Du Preez, Irene-Marie Esser

  Public Places and the Owners' Duty of Care towards Visitors

  No.1

  pp. 208-214

  Karin Calitz

  Vicarious liability of employers: reconsidering risk as the basis for liability

  No.2

  pp. 215-235

  Monique L. Du Preez

  Agenda vir 'n dringende vergadering op die dorpsplein: 'n kritiese analise van die definisie van terrorisme

  No.2

  pp. 236-255

  Jeannie Van Wyk

  Open- space systems in urban land- use planning- invaluable assets in conserving the environment and enhancing the quality of life

  No.2

  pp. 256-273

  Verine Etsebeth

  Governance in the information age- implications for the law

  No.2

  pp. 274-291

  PH Thomas

  The South African common law into the twenty- first century

  No.2

  pp. 292-298

  Nuray Eksi

  The law applicable to consumer contracts under the EU Rome Convention

  No.2

  pp. 299-315

  Leonie Stander

  Artikel 21 van die Insolvensiewet- reg of weg?

  No.2

  pp. 316-329

  C Van Heerden

  Chronicle of a death foretold: the end of trial by ambush and the dawn of exchange of civil witness statements

  No.2

  pp. 330-347

  FP van R Whelpton

  The indigenous Swazi law of court procedure: a restatement

  No.2

  pp. 348-357

  Nicola Smit

  Some observations regarding the occurrence and management of HIV/ Aids in South African workplaces

  No.2

  pp. 358-371

  JC Sonnekus

  Huweliksvermoensregtelike Aspetkte van Egskeidings en Verband- Versekerde Lenings

  No.2

  pp. 372-384

  George N. Barrie

  International Law and Indigenous Land Rights: Further Lessons for South Africa

  No.2

  pp. 384-389

  Etienne Labuschagne

  Enkele Gedagtes oor 'n Gepaste Vonnis by Manslag

  No.2

  pp. 390-401

  J. Neethling

  Die Carmichele- Saga Kom Tot 'n Gelukkige Einde

  No.2

  pp. 402-409

  JC Sonnekus

  Rei Vindicato vir Vorderingsregte

  No.2

  pp. 410-434

  JOHAN D VAN DER VYVER

  American foreign policy: prejudices and responsibilities of the sole surviving superpower in the world

  No.3

  pp. 435-447

  Hennie Strydom, Sascha-Dominik Bachmann

  Civil liability for gross human rights violations

  No.3

  pp. 448-468

  MARINUS WIECHERS

  Quo vadis geregtelike hersiening van administratiewe handelinge?

  No.3

  pp. 469-481

  JOHN DUGARD

  Immunity, human rights and international crimes

  No.3

  pp. 482-488

  HENNING VILJOEN

  Fluitjieblasers- is dit die huidige regering se erns?

  No.3

  pp. 489-498

  GRETCHEN CARPENTER

  Without fear or favour- ensuring the independence and credibility of the "weakest and least dangerous branch of government"

  No.3

  pp. 499-513

  SH GREGAN

  Wat is die huidige regstatus van selfbeskikking in die vorm van sesessie in die internasionale reg?

  No.3

  pp. 514-530

  SCHLEMMER, EC

  A new international law on foreign investment

  No.3

  pp. 531-546

  GEORGE DEVENISH

  South Africa from pre- colonial times to democracy: a constitutional and jurisprudential odyssey

  No.3

  pp. 547-571

  MONIQUE L DU PREEZ

  Agenda vir 'n dringende vergadering op die dorpsplein: 'n kritiese analise van die definisie van terrorisme (slot)

  No.3

  pp. 572-586

  PJ Visser

  A Note on Aspects of the Emergence of an Independent Regulator for the Private Security Industry in South Africa

  No.3

  pp. 587-594

  J. Neethling, JM Potgieter

  Middellike Aanspreeklikheid van die Staat vir Verkragting Deur Polsiebeamptes

  No.3

  pp. 595-602

  Murdoch Watney

  Malicious Injury to Property Caused by a Computer Virus

  No.3

  pp. 603-609

  JC Sonnekus

  Borgverbande Oftewel Algemene Notariele Verbande en Borgstelling

  No.3

  pp. 609-619

  WG Schulze

  When Is a Contract One of Insurance- Or, Is an Insurance Contract without a Premium Possible

  No.3

  pp. 619-624

  IM RAUTENBACH

  The limitation of rights and "reasonableness" in the right to just administrative action and the rights to access to adequate housing, health services and social security

  No.4

  pp. 627-654

  A.J. Van Der Walt

  Transformative constitutionalism and the development of South African property law (part 1)

  No.4

  pp. 655-689

  HC ROODT

  Conflict of laws as a tool in the trade of works of art

  No.4

  pp. 690-707

  RASSIE MALHERBE

  'n Universiteit se taalbeleid as 'n uitdrukking van grondwetlik- beskermde diversiteit

  No.4

  pp. 708-727

  Juanitta Calitz, Andre Boraine

  The role of the master of the high court as regulator in a changing liquidation environment: a South African perspective

  No.4

  pp. 728-744

  B.S. Smith, N.J. Grobler

  Gay rights (and obligations): consequences and implications of Fourie v Minister of Home Affairs

  No.4

  pp. 745-766

  James Thomas Faber, Pierre Jacques Rabie

  Van tikmasjien tot rekenaar: 'n ondersoek na die ontwikkeling van die Suid- Afrikaanse erfreg in die tegnologiese era

  No.4

  pp. 767-783

  VERINE ETSEBETH

  Risky business- risk management in the light of King II: is your company up for the challenge?

  No.4

  pp. 784-804

  J.M. Otto

  Verskuilde Borgstellings en Stansaardkontrakte en Iustus Error

  No.4

  pp. 805-814

  M.W. Prinsloo

  Queenship of the Lobedu of Modjadji

  No.4

  pp. 814-820

  P.J. Visser

  Some Noteworthy Legal Principles in Terms of Which the Private Security Industry is Regulated in Spain

  No.4

  pp. 821-827

  FPVR Whelpton

  The Indigenous Swazi Law of Succession: A Restatement

  No.4

  pp. 828-841

  Susan Scott

  Aard en Rol van Notariele Verbandakte

  No.4

  pp. 842-851

  I.M. Rautenbach

  The Right to Choose and Practise a Trade, Occupation or Profession

  No.4

  pp. 851-862

  Rassie Malherbe

  Grondwetlike Bevoegdheidsverdeling: 'N Stap Agteruit vir Provinsiale Regering

  No.4

  pp. 862-871

  S.F. du Toit

  Of Straight Bills of Lading and Documents of Title

  No.4

  pp. 871-877

  J.C. Sonnekus

  Die Dubbelsinnigheidsreel en die Nalatigheidsvereiste by Estoppel

  No.4

  pp. 877-887

  Lynette Olivier

  The Tax Consequences of a Disposal of an Interest in a Partnership

  No.4

  pp. 888-890

  Murdoch Watney

  Duplication of Conviction in Respect of Simultaneous Multiple Robberies

  No.4

  pp. 891-896

  Journal of South African Law, 2006

  Author

  Title

  number

  Page to Page

  A. J. Van Der Walt

  Transformative constitutionalism and the development of South African property law (part 2)

  No.1

  pp. 1-31

  JC SONNEKUS

  Huurders, eiegeregtigde huurverlenging verpak as retensieregte en plakkate- oeroud en tog modern

  No.1

  pp. 32-63

  PAUL VON NESSEN

  Financial services reform: What can be learned from the Australian experience?

  No.1

  pp. 64-82

  WARREN FREEDMAN

  The constitutional right not to be deprived of property: the constitutional court keeps its options open

  No.1

  pp. 83-100

  WESSEL LE ROUX

  The aesthetic turn in the post- apartheid constitutional rights discourse

  No.1

  pp. 101-120

  Jan L. Neels, Eesa A. Fredericks

  Revision of the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (1980): Perspectives from international commercial and financial law

  No.1

  pp. 121-134

  GRAHAM GLOVER

  "Methinks he doth protest too much"? Recovering unjustified payments made under duress and protest

  No.1

  pp. 135-151

  NICOLA SMIT

  Labour is not a commodity: Social perspectives on flexibility and market requirements within a global world

  No.1

  pp. 152-172

  D. S. De Villiers

  Nolle Prosequi van 'n Prima Facie- Saak Beoordeel teen Die Lig van Die Onafhanklikheid en Vervolgingsdiskresie van die Staatsaanklaer

  No.1

  pp. 173-182

  George N. Barrie

  Cites: A 2005 Assessment

  No.1

  pp. 182-189

  Efj Malherbe

  Taalregte in Suid- Afrikaanse Skole: (Tydelike) Verligting van Onverpoosde Druk

  No.1

  pp. 190-197

  J. Neethling

  Die Beskikbaarheid Van Die Actio Iniuriarum Weens Aantasting Van Die Reg Op Die Eer Deur Middel Van Die Inwerking Op Grondwetlik- Verskanste Fundamentele Regte

  No.1

  pp. 197-205

  J.C. Sonnekus

  'N Vurkhyser en Botsende Verhuurderbelange- Lig Die Skyn

  No.1

  pp. 205-212

  Wim Alberts

  The Future of Trade Mark Dilution in South Africa

  No.1

  pp. 212-223

  Murdoch Watney

  Judicial Scrutiny of Plea and Sentence Agreements

  No.1

  pp. 224-230

  RASSIE MALHERBE

  Centralisation of power in education: have provinces become national agents?

  No.2

  pp. 237-252

  HELEEN ELS

  Die doel van 'n beperking van 'n handvesreg (deel 1)

  No.2

  pp. 253-276

  JM PIENAAR, H MOSTERT

  Uitsettings onder die Suid- Afrikaanse grondwet: die verhouding tussen artikel 25 (1), artikel 26 (3) en die uitsettingswet (deel 1)

  No.2

  pp. 277-299

  RENA VAN DEN BERGH

  Aulus Gellius- an expert response?

  No.2

  pp. 300-314

  GERRIE EBERSOHN

  Cybersquatting, typosquatting and trade mark law (part 1)

  No.2

  pp. 315-329

  WIM ALBERTS

  The defence of "prior use" in South African trade mark law

  No.2

  pp. 330-341

  J.C. Sonnekus

  Samehang van Billikheid, Skulderkenning, Afstanddoening en Stuiting Van Verjaring

  No.2

  pp. 342-356

  Rassie Malherbe

  'N Komedie Van Vergissings: Die (Nie-) Wysiging Van 'N Nie- Bastaande Wetsbepaling Aantekeninge

  No.2

  pp. 356-359

  P.J. Visser

  Some thoughts on Legality and Legal Reform in the Public School Sector

  No.2

  pp. 359-366

  I. M. Rautenbach

  Overview of Constitutional Court Decisions on the Bill of Rights- 2005

  No.2

  pp. 367-385

  C.J. Pretorius

  Damages in Delicit for Prospective Loss of Profit

  No.2

  pp. 385-391

  J.C. Sonnekus

  Mandament Van Spolie en Ongeregistreerde Serwitute Vir Water

  No.2

  pp. 392-404

  Murdoch Watney

  Trial Forum Allocation for Criminal Proceedings in the Lower Courts

  No.2

  pp. 405-409

  Etienne Labuschagne

  Die Toelaatbaarheid van Ontoelaatbare Hoorse- etuienis

  No.2

  pp. 410-414

  Henk Kloppers

  Enkele Lesse Vir Trustees Uit Die Parker- Beslissing