جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 234124
  تاریخ انتشار : 2 اسفند 1396 10:45
  تعداد بازدید : 680

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/11/11 لغایت 1396/11/20

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1396/11/11 لغايت 1396/11/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  تصویب نامه در خصوص سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد         

  تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه   

  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری و خدمات توان بخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان        

  تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای کرفس از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان به شهر 

  تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای یولاگلدی مرکز دهستان یولاگلدی بخش مرکزی شهرستان شوط در استان آذربایجان غربی به شهر

  الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)      

  تصویب نامه در خصوص خروج شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی           

  تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال

  تصویب نامه در خصوص عضویت آقایان سیدضیاء هاشمی و مهدی حجت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

  تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان فارس           

  آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش        

  اصلاح تصویب نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۳/۷/۱۳۹۵ 

  اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۷۷۹۸۰/ت۴۹۱۱۱ک مورخ ۴/۴/۱۳۹۲   

  اصلاح بند (ب) ماده (۲) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه         

  اصلاح ماده (۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت    

  اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶         

   

   


   

  تصویب نامه در خصوص سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

  شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹هـ-۱۳۹۶/۱۱/۳

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره 28652/18191 مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  با توجه به اینکه بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ حکمی در خصوص تغییر مبدأ زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

  شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ -۱۳۹۶/۱۱/۴

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

  ۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به شرح ذیل تعیین می گردد:

  متن کامل PDF شماره یک  الف ـ ارزیابی و معاینه پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی در مراکز خیریه

   

  تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

  تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

  تبصره ۳ـ متوسط زمان ارزیابی و معاینه برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست وپنج دقیقه و روان پزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.

  ب ـ سقف ضرایب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی:

  ۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی: 9600 ریال.

  ۲ـ ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد: (285600) ریال.

  ۳ـ ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کد ۷ و ۸) که با علامت # مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شود، یکسان و با ضرایب تعدیل شده: (162000) ریال.

  ۴ـ ضریب ریالی کلیه خدمات (پاراکلینیک) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت (کدهای ۷ و۸ کتاب) (147500) ریال.

  ۲ـ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های مشمول به شرح جدول ذیل تعیین می شود:

  (ارقام به ریال)


   

  ۳ـ سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به شرح زیر تعیین می شود:

  الف ـ معادل نود (۹۰ %) درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

  ب ـ معادل هفتاد (7۰ %) درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری و خدمات توان بخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

  شماره ۱۳۹۱۹۴/ت۵۴۸۳۱هـ-۱۳۹۶/۱۱/۳

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  سازمان برنامه وبودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه وبودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

  ۱ـ میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی

  (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری و خدمات توان بخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (۱۳۱۵۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می شود:

   

  متن کامل PDF شماره دو

                                          ارقام به هزار ریال


   

  ۲ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه بر اساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای کرفس از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان به شهر

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

  شماره ۱۳۹۱۹۱/ت۵۴۵۱۱هـ-۱۳۹۶/۱۱/۳

  وزارت کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۵۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ وزارت کشـور و بـه استنـاد ماده (۱۳) قانون تعـاریف و ضوابـط تقـسیمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

  روستای کرفس از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر کرفس شناخته می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای یولاگلدی مرکز دهستان یولاگلدی بخش مرکزی شهرستان شوط در استان آذربایجان غربی به شهر

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

  شماره ۱۳۹۱۹۲/ت۵۴۵۴۳هـ-۱۳۹۶/۱۱/۳

  وزارت کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۶۸۲۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ وزارت کشـور و بـه استـناد ماده (۱۳) قانون تـعاریف و ضـوابط تقـسیمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ روسـتای یولاگـلدی مرکز دهستـان یولاگلدی بخـش مرکزی شهرستان شوط در استـان آذربایجان  غـربی به شـهر تبـدیل و به عنـوان شـهر یولاگلدی شناخته می شود.

  ۲ـ روستای عظیم کندی از توابع دهستان یولاگلدی به عنوان مرکز دهستان مذکور تعیین می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21236-12/11/1396

  شماره ۱۳۹۱۹۰/ت۵۴۶۸۵هـ-۱۳۹۶/۱۱/۳

  الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)

  وزارت راه و شهرسازی

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره 10-104/41-21405 مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۴۲/ت۴۵۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ الحاق می شود:

  «تبصره ـ در سوانح و حوادث هوایی غیرنظامی چنانچه برخورد با اماکن، تجهیزات، تأسیسات و ادوات نظامی (اعم از زمینی، دریایی و هوایی) صورت گیرد، سازمان موظف به دعوت از نمایندگان ستاد کل نیروهایی مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد.»

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص خروج شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره ۱۴۱۷۹۹/ت۵۴۷۳۷هـ-۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

  شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت ۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ خارج می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره ۱۴۱۷۴۲/ت۵۴۹۹۵هـ-۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره 21/228613 ـ ۱۸۶۱۴ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین المللی ـ مصوب ۱۳۲۴ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

  ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ هفتصد و نود و چهار میلیارد و هشتصد و نود و چهار میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و هشتصد و بیست وشش و هشتادوهفت صدم (794894831826076) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام نماید.

  ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص عضویت آقایان سیدضیاء هاشمی و مهدی حجت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره ۱۴۱۶۸۱/ت۵۴۱۳۳هـ-۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۸۳۰/و مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (۶) ماده (۴) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران ـ مصوب ۱۳۴۹ ـ تصویب کرد:

  آقایان سید ضیاء هاشمی و مهدی حجت برای عضویت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شوند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان فارس

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره ۱۴۱۶۱۲/ت۵۴۳۰۵هـ-۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  هیئت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره 60/۴۸۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسـیم با ظرفیت تولید سالانه بیست هزار تن در شهرستان خرامه استان فارس مشروط به انجام فراخوان عمومی و فرآیند مندرج در تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۹۵ـ سرمایه گذاری کند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ-۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

  وزارت راه و شهرسازی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۷۹۸۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۸ وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش

  ماده ۱ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اراضی و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را مطابق قوانین و مقررات و مفاد این آیین نامه جهت راه اندازی مدارس غیردولتی به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس مذکور واگذار کند.

  ماده ۲ـ تأیید نهایی ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز برابر ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به مختل نشدن دسترسی مردم به مدارس دولتی، در هر سال به عهده وزیر آموزش و پرورش یا یکی از معاونان وی است.

  تبصره ۱ـ ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه حداکثر تا پایان اسفندماه هر سال، ساختمان ها و زمین های مازاد بر نیاز خود را به اداره کل آموزش و پرورش مربوط اعلام و ادارات کل موظفند ساختمان ها و اراضی قابل واگذاری به مؤسسان را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال جهت اقدام بعدی به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ابلاغ نمایند.

  تبصره ۲ـ وزارت آموزش و پرورش ساختمان هایی را به میزان حداقل یک دوره تحصیلی سه ساله، برای راه اندازی یا ادامه فعالیت مدارس موضوع این آیین نامه جهت اجاره واگذار می کند که بر اساس تأییدیه سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور قابلیت بهره برداری به عنوان مدرسه را داشته باشند.

  ماده ۳ـ مؤسسانی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تأسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین نامه در اولویت می باشند و در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می باشند.

  ماده ۴ـ قیمت پایه برای فروش و اجاره املاک موضوع این آیین نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و واگذاری از طریق مزایده صورت می گیرد.

  ماده ۵ ـ خریدار باید ثمن معامله را به هنگام تنظیم قرارداد واگذاری به صورت نقد یا اقساط (حداقل سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) با شرایطی که در آگهی مزایده اعلام می شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

  تبصره ـ انتقال قطعی سند مالکیت به نام خریدار پس از پرداخت کامل ثمن معامله انجام خواهد شد.

  ماده ۶ ـ مؤسسی که زمین یا ساختمان نیمه تمام یا ساختمان فرسوده موضوع این آیین نامه را خریداری می کند موظف است حداکثر ظرف مدت (۳۶)، (۳۰) و (۱۸) ماه از تاریخ تحویل مورد معامله به ترتیب نسبت به احداث، تکمیل و بازسازی مدرسه در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام کند. مهلت های فوق با درخواست مؤسس و موافقت شورای نظارت استان حسب مورد از (۳) تا (۹) ماه قابل تمدید است.

  تبصره ـ با انقضای مهلت مقرر منتهی به شروع اولین سال تحصیلی چنانچه خریدار (مؤسس) نسبت به راه اندازی مدرسه اقدام نکند، با اخطار قبلی و با تشخیص شورای نظارت استان قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

  ماده ۷ ـ وزارت آموزش و پرورش شرایط و ضمانت اجرای قرارداد اجاره و فروش با مؤسسان را با رعایت ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و سایر آیین نامه ها و ضوابط مربوط تعیین می کند.

  تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش نمونه قرارداد بیع و اجاره را با رعایت ماده (۵) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ و قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و این آیین نامه، با درج شرایط فسخ قرارداد، سه ساله بودن مدت قرارداد اجاره، قید مسئولیت پرداخت هزینه های مصرفی آب، برق، گاز، تلفن، تعمیرات جزئی و تنظیفات و هر نوع هزینه ای که برای امکان انتفاع از مورد اجاره در طول مدت اجاره ضروری باشد، توسط مستأجر تهیه و تنظیم می کند.

  ماده ۸ ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است صرفاً اراضی و ساختمان هایی را در قالب

  فروش و اجاره در طرح واگذاری قرار دهد که سند مالکیت قطعی آنها به نام وزارت آموزش و پرورش و یا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش بوده و در سامانه اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت شده باشد.

  ماده ۹ـ مؤسس حق تغییر نوع کاربری و استفاده غیرآموزشی از ملک واگذار شده خارج از چارچوب قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ـ را ندارد.

  ماده ۱۰ـ در صورتی که مؤسس طبق مفاد این آیین نامه و شرایط مندرج در قرارداد اقدام نکند آموزش و پرورش پس از اخذ نظر شورای نظارت استان، می تواند در چارچوب قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

  ماده ۱۱ـ در صورت بروز اختلاف در تفسیر، اجرا یا ضمانت اجراهای قرارداد اعم از انتقال یا اجاره، موضوع اختلاف به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیئت وزیران به هیئت داوری مرکب از نمایندگان طرف های قرارداد و یک نفر داور سوم و در صورت عدم تراضی، یک حقوقدان به انتخاب کانون وکلای دادگستری محل و در صورت عدم وجود کانون، یک حقوقدان به انتخاب مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه محل، ارجاع خواهد شد. رأی هیئت یادشده برای طرفین لازم الاجرا است.

  ماده ۱۲ـ مفاد این آیین نامه جزء لاینفک قراردادهای موضوع این آیین نامه است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح تصویب نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۳/۷/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره ۱۴۱۸۰۱/ت۵۴۷۲۷هـ-۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره 57/126033 مورخ۱۳۹۶/۷/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

  تصویب نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ به شرح زیر اصلاح می شود:

  ۱ـ در بند (۲)، عبارت «شرکت مادرتخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)» جایگزین عبارت «شرکت یادشده» می شود.

  ۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۲) الحاق می شود:

  تبصره ـ بدهی و طلب شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) به / از یکدیگر (حسب مورد) بابت اقلام موضوع این تصویب نامه اعمال حساب می گردد.

  ۳ـ متن زیر جایگزین بند (۳) می شود:

  ۳ـ بدهی های انتقالی به دولت مطابق مقررات مربوط محاسبه و بر اساس ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۷۷۹۸۰/ت۴۹۱۱۱ک مورخ ۴/۴/۱۳۹۲

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره ۱۴۱۶۹۹/ت۴۹۱۱۱هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  در بند (۱) تصویب نامه شماره ۷۷۹۸۰/ت۴۹۱۱۱ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۴، عبارت «پس از دریافت مجوز از مراجع قانونی ذی ربط» بعد از عبارت «چیپس چوب» اضافه می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح بند (ب) ماده (۲) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره ۱۴۱۵۸۹/ت۵۴۷۸۰هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره 60/166592 مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  بند (ب) ماده (۲) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاحات بعدی آن لغو و عنوان بندهای (ج) و (د) به بندهای (ب) و (ج) اصلاح می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح ماده (۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره ۱۴۱۷۲۴/ت۵۴۷۳۹هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره 24206/113/48/29 مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  در ماده (۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۷۳۸/ت۲۷۰۵۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۹، عبارت «قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص) (قرارگاه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل حضرت خاتم الانبیاء(ص))» جایگزین عبارت «ستاد کل نیروهای مسلح (قرارگاه مهندسی خاتم الانبیاء(ص))» می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی کشور- شماره 21239-16/11/1396

  شماره 55037/141489-۱۳۹۶/۱۱/۹

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

   وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  نظر به اینکه در قسمت (۴) جزء (ب) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ۱۳۹۶/۱۱/۴ و در جدول بند(۲) تصویب نامه مذکور عبارت های «پیراپزشکی (پاراکلینیک)»، «تخت بخش پشتیبان مراقبت های ویژه (POSTCCU)»، «تخت بخش مراقبت های ویژه قلبی (C.C.U )»، «تخت بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، ریه و نوزادان بیمار یا نارس (I.C.U جنرال،PEDICU ، N.I.C.U و RICU)» و «تخت بخش مراقبت های ویژه سوختگی (BICU)» به ترتیب به صورت عبارت های «پاراکلینیک»، «تخت بخش Post CCU »، «تخت بخش C.C.U »، «تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و RICU.N.I.C.U» و «تخت پوشش BICU» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

  دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

     نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
19