جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 236695
  تاریخ انتشار : 15 فروردین 1397 9:54
  تعداد بازدید : 428

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/12/11 لغایت 1396/12/20  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1396/12/11 لغايت 1396/12/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه تبریز ـ اندیشه ـ شهر سهند      

  تصویب نامه در خصوص تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶         

  تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)       

  اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی           

  اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران        

  تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)     

  تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی»

  تنفیذ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی       

  اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی        

  اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی       

  اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۶           

   

     تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه تبریز ـ اندیشه ـ شهر سهند

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

  شماره ۱۵۴۱۲۰/ت۵۵۰۹۳هـ ـ۱۳۹۶/۱۲/۳

  وزارت راه و شهرسازی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ به پیشنهاد شماره 58949/100/02 مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

  ۱ـ شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین مالی هزینه های باقی مانده اجرای پروژه آزادراه تبریز ـ اندیشه ـ شهر سهند به طول حدود پانزده (۱۵) کیلومتر با برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی ، واپایش (کنترل) کیفی، احداث، نگهداری، بهره-برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه تبریز ـ اندیشه ـ شهر سهند به سهامداری شرکت بتن سازه آذربایجان که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

  ۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین شصت درصد (۶۰ %) از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه به میزان چهل درصد (۴۰ %) به همراه هزینه استهلاک و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۲) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

  ۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

  تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

  تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

  ۴ـ شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

  ۵ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل دویست و یک (۲۰۱) ماه شمسی مشتمل بر بیست ویک (۲۱) ماه دوره مطالعه و احداث و یک صد و هشتاد (۱۸۰) ماه دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.

  ۶ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

  تبصره ۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

  تبصره ۲ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سی وشش (۳۶) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه مذکور در بند (۱) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می-گیرد.

  ۷ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

  تبصره ۱ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

  تبصره ۲ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

  ۸ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است.

  ۹ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

  ۱۰ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تصویب نامه های شماره ۹۷۴۳۷/ت۵۰۸۵۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ و شماره ۵۴۵۱۸/ت۵۳۳۴۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ لغو می شوند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

  شماره ۹۹۲۷۴/ت۵۴۷۷۵هـ ـ۱۳۹۶/۸/۱۱

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

  ۱ـ تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

  تبصره ۱ـ تعرفه های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۳۹۶ ملاک پرداخت هزینه های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۹۰۲۰۱۹۰۰۰) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

  تبصره ۲ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات درمانی به معتادان به مواد مخدر و روان گردان سالانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری و ابلاغ می شود.

  ۲ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار (TC) در بخش های دولتی و خصوصی و اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

  تبصره ـ خدمات ارائه شده در مراکز اجتماع درمان مدار (TC) و اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

  ۳ـ این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

  متن کامل PDF شماره یک

  جدول پیوست (۱)

  ارقام به ریال


  جدول پیوست (۲)

  تعرفه مراکز «اجتماع درمان مدار» (TC )

  و مراکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد سال ۱۳۹۶

  ارقام به ریال


  تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

  شماره ۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸هـ ـ۱۳۹۶/۱۲/۶

  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  ۱ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)، از (۲۶) درصد به (۱۲) درصد کاهش می یابد.

  ۲ـ این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

  شماره ۱۴۷۹۸۶/ت۵۵۰۸۳هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت آموزش وپرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره ماده (۱۳) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

  در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

  موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۸۱۸/ت۵۴۶۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶ عبارت «با اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» الحاق می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21263-16/12/1396

  شماره ۹۵۲۷۳/ت۵۴۲۲۳هـ ـ۱۳۹۶/۸/۳

  وزارت نیرو

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره 96/12805/20/100 مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

  اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۳۰/ت۲۸۲۲۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

  ۱ـ تبصره (۱) ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

  تبصره۱ـ انتخاب معاون ذی ربط وزیر نیرو در امور آب از سوی مجمع عمومی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بلامانع است.

  ۲ـ در تبصره (۲) ماده (۱۵) عبارت «به استثنای رئیس هیئت مدیره» پس از عبارت

  «اعضای هیئت مدیره» الحاق می شود.

  این اصلاحیه به موجب نامه شماره 96/102/2943 مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۷ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21266- 20/12/1396

  شماره۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸هـ ـ۱۳۹۶/۱۲/۶

  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  ۱ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)، از (۲۶) درصد به (۱۲) درصد کاهش می یابد.

  ۲ـ این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21266- 20/12/1396

  شماره۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲هـ ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

  وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

  سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۱۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه وبودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  ۱ـ به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور زیر در چهارچوب قوانین مربوط، کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی» با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه وبودجه کشور تشکیل می شود. هر یک از دستگاه های اجرایی نیز بر اساس قوانین و مقررات مربوط تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام می دهند و تشکیل کارگروه مذکور برای هماهنگی بین دستگاه های اجرایی بوده و نافی مسئولیت آنها در انجام وظایف ذاتی و قانونی نیست:

  الف ـ تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه/ استان.

  ب ـ برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم آبی و با توجه به سهم کاهش منابع آب در اختیار بخش کشاورزی بر اساس بند (الف) و در چهارچوب الگوهای کشت مصوب وزارت جهاد کشاورزی در هر حوضه/ استان.

  پ ـ پشتیبانی از تدابیر استان ها در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده برای هر استان/ منطقه.

  ت ـ نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه ها در کارگروه های استانی موضوع بند (۲).

  ۲ـ رئیس سازمان برنامه وبودجه استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به ترکیب شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی موضوع ماده (۶) تصویب نامه شماره ۸۵۱۶۶/ت۳۵۳۷۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹ اضافه می شوند و شورای مذکور به عنوان کارگروه استانی علاوه بر وظایف مندرج در تصویب نامه یادشده، برای سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم آبی از جمله تعیین سهم کمبود بخش های مختلف مصرف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مناطق مختلف و بر اساس سهم آب تعیین شده برای استان در هر حوضه آبریز در چهارچوب تصمیمات کارگروه ملی با رعایت قوانین مربوط اقدام می نماید.

  ۳ـ سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای واپایی (کنترل) سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استا های [استان های] گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت های منابع آبی در حوضه های آبریز/ استان اجرا می شود.

  ۴ـ با هدف آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری، همه دستگاه های اجرایی و سازمان های عمومی مربوط به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا پایان سال ۱۳۹۷ حداقل سی درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال ۱۳۹۶ با روش های مختلف از جمله انتخاب گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب بر برای فضای سبز کاهش یابد.

  ۵ـ تحویل حجمی آب برای کلیه مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می شود. در صورت عدم رعایت سقف ساعت کارکرد در خصوص منابع آب زیرزمینی و مصرف برق بیش از میزان مندرج در پروانه بهره‏برداری، بهای برق اضافی بر اساس مصارف تجاری محاسبه و دریافت می گردد.

  ۶ـ استانداران مکلفند پس از تصویب شورای برنامه ریزی توسعه استان، منابع مالی موردنیاز تحقق اجرای این تصویب نامه را از محل منابع مصوب مربوط در اختیار استان تأمین نمایند و در صورت عدم کفایت، نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز با پیشنهاد کارگروه ملی در هیئت وزیران تصمیم گیری می شود.

  ۷ـ در مواردی که برای جبران کمبود آب شرب در سقف الگوی مصرف بازنگری شده متناسب با شرایط کم آبی، جابه جایی حقابه های کشاورزی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون توزیع عادلانه آب ضروری باشد، منابع مالی موردنیاز برای پرداخت مابه ازای حقابه جابه جاشده، مطابق سازوکار بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تأمین می شود.

  ۸ـ در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت، به صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی توسط وزارت نیرو جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه می شود.

  ۹ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت نیرو برای اطلاع رسانی و برنامه سازی مناسب همگانی از وضعیت منابع آب به طور مستمر، متناسب با سیاست های اتخاذشده در کارگروه ملی اقدام کند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تنفیذ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21266- 20/12/1396

  شماره۱۶۲۶۷۳/ت۵۵۱۵۹هـ ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

  نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ به پیشنهاد هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و به استناد بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:

  اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن، با اضافه شدن عبارت «نهاد عمومی غیردولتی» پس از عبارت «با شخصیت حقوقی» در ماده (۲)، تنفیذ می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21266- 20/12/1396

  شماره۱۵۸۶۳۴/ت۵۴۸۸۱هـ ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره ۵۹۳ ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ وزارت نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  در بند (پ) ماده (۷۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «مؤسسات دولتی» عبارت «و شرکت های دولتی» اضافه می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21266- 20/12/1396

  شماره۱۵۸۶۰۱/ت۵۴۹۰۲هـ ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  سازمان برنامه وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

  کمیته امداد امام خمینی(ره) ـ اتاق تعاون ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره 1/2180853 مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  در انتهای بند (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۸۹۸/ت۵۴۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ عبارت «و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و رئیس اتاق تعاون استان» الحاق می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21266- 20/12/1396

  شماره 55148/158162ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  نظر به اینکه در بند(۱) تصویب نامه شماره۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸هـ مورخ۱۳۹۶/۱۲/۶، عبارت «ردیف تعرفه های (۰۲۰۱۳۰) و (۰۲۰۲۳۰) و تعرفه های ذیل آنها» به صورت عبارت «ردیف تعرفه های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

  دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

   

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
41